Silne i piękne zęby poprawiają nasze samopoczucie i wiarę w siebie oraz korzystnie wpływają na odbiór naszej osoby – zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.
W związku z tym współcześni, odpowiedzialni dentyści oraz chirurdzy stomatologiczni bardzo dokładnie planują odbudowę brakującego uzębienia oraz leczenie chorych zębów tak, by można było przywrócić pacjentowi właściwą jakość życia. Zabiegi odbudowy kości pozwalają na odtworzenie funkcji zębów oraz ich piękna. W tym celu lekarz dentysta może użyć naturalnych, dobrze tolerowanych materiałów, których jakość potwierdzana jest od wielu lat.

Utrata tkanki kostnej może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami, np.: przebytymi urazami, zapaleniem dziąseł i kości spowodowanym obecnością bakteryjnej płytki nazębnej (zapalenie przyzębia). Również po usunięciu zębów dochodzi, z powodu braku obciążenia mechanicznego, do zmniejszenia wysokości i szerokości kości szczęki i żuchwy. Jednak odpowiednia ilość tkanki kostnej jest konieczna dla zapewnienia długotrwałej stabilizacji implantów i zębów. Może być ona podstawowym czynnikiem warunkującym korzystny wygląd zębów i dziąseł.

W jakich przypadkach konieczna jest odbudowa kości?

1. Implanty stomatologiczne
W celu wzmocnienia i zwiększenia objętości kości szczęki i żuchwy podczas stosowania implantów stomatologicznych, gdy istniejąca ilość kości nie jest wystarczająca dla długotrwałego, stabilnego utrzymania zęba
2. Zapalenie przyzębia
W celu zachowania istniejącego uzębienia, które utraciło swoje stabilne zakotwiczenie na skutek toczącego się procesu zapalnego w obrębie przyzębia (bakteryjna płytka nazębna)
3. Rozległy ubytek kostny
Odbudowa kości po rozległej utracie tkanek twardych
4. Podniesienie dna zatoki szczękowej
W celu poprawy warunków kostnych w okolicy bocznego odcinka szczęki (zatoki szczękowej)
5. Resekcja korzenia zęba lub usunięcie torbieli
W celu odbudowy zniszczonej kości po przeprowadzonej resekcji korzenia zęba lub usunięciu torbieli

W jaki sposób można odbudować kość?

Ludzka tkanka kostna posiada zdolność regeneracji, czyli inaczej mówiąc odbudowy brakującej kości. Jednak w większości przypadków organizm potrzebuje pomocy. Naturalne produkty Bio-Oss® oraz Bio-Gide® w sposób bardzo skuteczny wspierają procesy własne organizmu przebiegające podczas odbudowy kości.

Nowopowstająca kość potrzebuje rusztowania zachowującego się jak szkielet konstrukcji. Materiał kościozastępczy Bio-Oss®, dzięki swojej wysoce porowatej strukturze, doskonale spełnia ten wymóg. Błona Bio-Gide ® umieszczana jest na powierzchni gojącej się kości i służy jako bariera ochronna zapobiegająca wrastaniu szybkorosnących tkanek miękkich w przestrzeń, która powinna zostać zajęta wolno narastającą tkanką kostną. Ponadto, Bio-Gide® wspomaga właściwe gojenie rany.

1. Szkieletowa struktura Bio-Oss 2. Przyrost naczyń krwionośnych oraz komórek budujących kość 3. Zakończone formowanie nowej kości

Czym są Bio-Oss® i Bio-Gide®?

Bio-Oss® oraz Bio-Gide® są produktami naturalnymi. Dzięki dużemu podobieństwu do tkanki ludzkiej, w sposób idealny pobudzają one procesy formowania kości oraz gojenia tkanek przebiegające w organizmie człowieka. Podczas gojenia integrują się z tkankami, a następnie w trakcie procesów metabolicznych zachodzących w ludzkim ciele ulegają stopniowemu rozkładowi. W przypadku Bio-Oss® proces ten może trwać kilka lat, natomiast błona Bio-Gide® ulega całkowitemu rozkładowi w ciągu kilku miesięcy.

Bio-Oss® wytwarzany jest z części mineralnej kości wołowej z bydła pochodzenia australijskiego. W procesie produkcyjnym usuwane są elementy organiczne, tak więc pozostaje jedynie część twarda kości składająca się ze związków wapnia.

Bio-Gide® jest błoną wytwarzaną z kolagenu wieprzowego.  W ciele ludzkim białko kolagenowe jest głównym składnikiem skóry oraz tkanki łącznej. Naturalna budowa białkowa Bio-Gide® przyspiesza procesy gojenia ran oraz dzięki swoistemu działaniu jako bariera ochronna umożliwia optymalną regenerację kości.

Jakie są doświadczenia w stosowaniu Bio-Oss® oraz Bio-Gide®?
Od wielu lat dentyści oraz chirurdzy stomatologiczni stosują Bio-Oss® oraz Bio-Gide® jako część standardowej procedury leczniczej w trakcie zabiegów regeneracji kości. Są to najczęściej na świecie używane biomateriały stosowane w stomatologii regeneracyjnej. Bio-Oss® oraz Bio-Gide® stosowano miliony razy, co dokumentują dane i doniesienia
z praktyk klinicznych. Ponadto, duża ilość przeprowadzonych kontrolnych studiów naukowych dowodzi wiarygodności obu produktów.